Obszar działania

Projekt realizowany będzie na terenie 12 wybranych obszarów leśnych: Nadleśnictwo Kozienice (PLH140035 „Puszcza Kozienicka”), Nadleśnictwo Wołów (PLH020002 „Dębniańskie Mokradła” i PLH020003 „Dolina Łachy”), Nadleśnictwo Hajnówka (PLC200004 „Puszcza Białowieska”), Nadleśnictwo Waliły (PLH200006 „Ostoja Knyszyńska”), Nadleśnictwo Borki i Nadleśnictwo Srokowo (PLH280045 „Ostoja Północnomazurska”), Nadleśnictwo Tomaszów (PLH060093 „Uroczyska Roztocza Wschodniego”), Nadleśnictwo Spała (PLH100003 „Lasy Spalskie”), Nadleśnictwo Świdnica (PLH020071 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”), Nadleśnictwo Krzystkowice (PLH080024 „Mopkowy Tunel koło Krzystkowic”), Kampinoski Park Narodowy, Nadleśnictwo Skierniewice (Bolimowski Park Krajobrazowy), Nadleśnictwo Łopuchówko (Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka). Większość obszarów znajduje się w granicach Natura 2000 (żółte znaczniki na mapie).

MAPA
(klikając w wybrany punkt pojawi się nazwa obszaru)