Mopek zachodni

Jak wygląda?

Gdzie mieszka?

Co zjada?

Gdzie zimuje?

Mopek zachodni jest leśnym nietoperzem występującym w całej Polsce. Objęty jest ścisłą ochroną gatunkową i wymaga ochrony czynnej. Podlega zapisom Konwencji Berneńskiej, Konwencji Bońskiej oraz Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy (EUROBATS). Na mocy dyrektywy siedliskowej jest gatunkiem wskaźnikowym w procesie wyznaczania obszarów Natura 2000. Znajduje się na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce z kategorią DD (o statusie słabo rozpoznanym) oraz na Czerwonej liście IUCN jako gatunek potencjalnie zagrożony wymarciem (VU). 

Mopek jest gatunkiem trudno policzalnym o rozproszonym występowaniu, co uniemożliwia rozpoznanie stanu jego populacji i planowanie skutecznej ochrony. Jego ochrona wymaga podjęcia szeroko zakrojonych działań na rozległym obszarze, najlepiej w lasach całej Polski. Wnioskowany projekt będzie realizowany na wybranych 12 obszarach leśnych położonych w różnych regionach kraju. Dla każdego z tych obszarów planowane jest zbudowanie i rozwieszenie po 100 specjalnie skonstruowanych budek szczelinowych, które stanowią letnie schronienia zastępcze dla mopków. Prowadzony będzie również monitoring zasiedlenia tych budek przez nietoperze oraz detektorowy monitoring aktywności mopków. Będzie to nowatorski sposób próbkowania

Mapa z obszarami Natura 2000 gdzie mopek zachodni jest celem ochrony (numery zgodne z tabelą poniżej)

Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), wyznaczone na podstawie Dyrektywy Siedliskowej w ramach sieci obszarów Natura 2000, w których mopek zachodni Barbastella barbastellus jest przedmiotem ochrony. 

Lp. Nazwa obszaru Kod obszaru Powierzchnia (ha) Ocena populacji 
Beskid Śląski PLH240005 26 405 
Bieszczady PLC180001 111 519 
Bory Niemodlińskie PLH160005 4 889 
Chłodnia w Cieszkowie PLH020001 19 
Cytadela Grudziądz PLH040014 223 
Dębniańskie Mokradła PLH020002 5 289 
Dolina Biebrzy PLH200008 121 206 
Dolina Czarnej PLH260015 5 781 
Dolina Dolnej Kwisy PLH020050 5 886 
10 Dolina Łachy PLH020003 959 
11 Dolina Prądnika PLH120004 2 156 
12 Dolina Widawy PLH020036 2 279 
13 Fort Salis Soglio PLH180008 47 
14 Forty Modlińskie PLH140020 176 
15 Forty Nyskie PLH160001 53 
16 Forty w Toruniu PLH040001 13 
17 Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005 149 
18 Gierłoż PLH280002 57 
19 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 19 116 
20 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 35 005 
21 Góry Kamienne PLH020038 24 099 
22 Góry Stołowe PLH020004 10 984 
23 Góry Złote PLH020096 7 129 
24 Grądy w Dolinie Odry PLH020017 8 756 
25 Horyniec PLH180017 11 016 
26 Jeleniewo PLH200001 5 910 
27 Kargowskie Zakola Odry PLH080012 3 070 
28 Karkonosze PLC020001 18 661 
29 Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007 176 
30 Las Pilczycki PLH020069 121 
31 Lasy Grędzińskie PLH020081 3 088 
32 Lasy Spalskie PLH100003 2 049 
33 Łęgi nad Bystrzycą PLH020103 2 084 
34 Łęgi Odrzańskie PLC020002 21 350 
35 Mamerki PLH280004 162 
36 Masyw Chełmca PLH020057 1 419 
37 Masyw Ślęży PLH020040 5 059 
38 Mopki w Naruszewie PLH140056 217 
39 Mopkowy tunel koło Krzystkowic PLH080024 48 
40 Muszkowicki Las Bukowy PLH020068 206 
41 Niedźwiedzie Wielkie PLH280050 89 
42 Nietoperek PLH080003 7 377 
43 Ostoja Borecka PLH280016 25 340 
44 Ostoja Czarnorzecka PLH180027 2 023 
45 Ostoja Knyszyńska PLH200006 136 084 
46 Ostoja Magurska PLH180001 20 105 
47 Ostoja nad Baryczą PLH020041 82 026 
48 Ostoja nad Bobrem PLH020054 13 585 
49 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071 21 127 
50 Ostoja Olsztyńsko-Mirowska PLH240015 2 211 
51 Ostoja Pilska PLH300045 3 272 
52 Ostoja Przemyska PLH180012 39 665 
53 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka PLH160004 768 
54 Ostoja Suwalska PLH200003 6 350 
55 Ostoja Wielkopolska PLH300010 8 427 
56 Ostoja Wigierska PLH200004 16 072 
57 Ostoja Złotopotocka PLH240020 2 748 
58 Pasmo Krowiarki PLH020019 5 423 
59 Płaskowyż Nałęczowski PLH060015 1 081 
60 Police – kanały PLH320015 112 
61 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa PLH020043 282 
62 Przełomy Pełcznicy pod Książem PLH020020 246 
63 Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 844 
64 Puszcza Białowieska PLC200004 63 148 
65 Puszcza Kampinoska PLC140001 37 640 
66 Puszcza Kozienicka PLH140035 28 230 
67 Puszcza Romincka PLH280005 14 754 
68 Roztocze Środkowe PLH060017 8 473 
69 Rudawy Janowickie PLH020011 6 635 
70 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego PLH200014 126 
71 Skałki Stoleckie PLH020012 10 
72 Szachownica PLH240004 13 
73 Sztolnia w Młotach PLH020070 12 
74 Sztolnie w Leśnej PLH020013 30 
75 Sztolnie w Senderkach PLH060020 79 
76 Terespol PLH060053 25 
77 Torfowiska Gór Izerskich PLH020047 4 765 
78 Ujście Warty PLC080001 33 215 
79 Uroczyska Borów Dolnośląskich PLH020072 8 068 
80 Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 34 230 
81 Uroczyska Lasów Strzeleckich PLH060099 3 599 
82 Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 34 225 
83 Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 34 671 
84 Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093 5 381 
85 Wilki nad Nysą PLH080044 12 227 
86 Wożuczyn PLH060109 
87 Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 9 648 
88 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 6 676 
89 Wzgórza Bukowe PLH320020 11 987 
90 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041 8 616 
91 Wzgórza Niemczańskie PLH020082 3 237 
92 Wzgórza Strzelińskie PLH020074 3 836 
93 Zamek Świecie PLH040025 17 

TAGI: mopek zachodniprojekt EOG.