O PROJEKCIE

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy to działające od 1994 roku stowarzyszenie (organizacja non profit), której głównym celem działalności jest dokumentowanie stanu i zagrożeń krajowej fauny nietoperzy, wypracowywanie metod praktycznej ochrony tych ssaków i ich schronień, realizacja konkretnych działań ochronnych, popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy na temat nietoperzy oraz przełamywanie uprzedzeń i kształtowanie ich pozytywnego wizerunku. 

Organizacja skupia w swoich szeregach liczne grono specjalistów chiropterologów, posiadających odpowiednią wiedzę, jak i praktyczne umiejętności rozpoznawania nietoperzy w różnych warunkach (schronienia letnie i zimowe, odłowy, nagrania ultradźwięków) oraz mających doświadczenie w prowadzeniu inwentaryzacji nietoperzy, ich monitoringu, badaniach naukowych, wykonywaniu konkretnych działań ochrony czynnej oraz edukacji społeczeństwa. Są to zarówno naukowcy, pracownicy uczelni i instytutów badawczych, jak i praktycy terenowcy. 

Realizacja wnioskowanego projektu ochrony mopka wymaga zaangażowania wielu specjalistów chiropterologów, których udział w projekcie wnioskodawca zapewnia. Realizacja działań terenowych zaplanowana jest w 12 obszarach chronionych zlokalizowanych w różnych częściach Polski. Planowane działania projektu w każdym z tych obszarów będą koordynowane przez doświadczonego chiropterologa mieszkającego w pobliżu. 

Koordynatorem projektu będzie dr hab. Andrzej Węgiel – osoba mająca doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody oraz dotyczącymi ochrony nietoperzy (krajowymi i międzynarodowymi) realizowanymi przez uczelnie i stowarzyszenia.